Lohen painon ja pituuden arviointi
 

Laskuri ilmoittaa lohen todennäköisimmän painon pituusmittauksen perusteella. Lisäksi saat selville painon ala- ja ylärajan, joiden väliin yhdeksän kymmenestä saman pituisesta lohesta sijoittuu. Vaihtoehtoisesti voit syöttää laskuriin lohen painon ja saada vastaavat arviot lohen pituudelle. Laskuriin voi syöttää tarkentava tietona pyyntikuukauden ja lohen sukupuolen, mutta laskuri antaa tuloksen myös ilman niitä.

Laskurin pohjatietoina käytetään Tornionjoesta saatujen lohien pituus- ja painotietoja. Näin olleen laskuri antaa luotettavimman tuloksen Tornionjoesta pyydetylle lohelle.

TAI© Luonnonvarakeskus 2021